Verdedigingslinie

De verdedigingslinie bestaat uit kanalen, dijken met dammen en sluizen, terreinen die onder water gezet konden worden (inundatie) en 46 forten en batterijen. Het idee achter de Stelling is een staaltje Hollands waterbouwkundig vernuft. Met een ingenieus systeem kon het land rondom de linie onder water worden gezet, waardoor een waterplas kon ontstaan, niet diep genoeg voor schepen en te diep voor man en paard. Nog voordat de Stelling was voltooid, was hij al achterhaald. De opkomst van het vliegtuig ontnam de linie zijn betekenis. De forten en infrastructuur bleven echter bewaard, waardoor een uniek monument van defensieve en waterstaatkundige techniek is ontstaan. In Haarlemmermeer ligt van oost naar west een ruim tien kilometer lange liniedijk, lokaal de Geniedijk genoemd. Oude en jong aangeplante populieren geven de Geniedijk een herkenbaar karakter.

Forten

De Geniedijk begint in het westen bij het Fort van Vijfhuizen aan de Cruquiusdijk en loopt via het Fort bij Hoofddorp naar het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk. Fort bij Aalsmeer ligt in de gemeente Haarlemmermeer ten noordoosten van Rijsenhout. Buiten de Geniedijk en de genoemde forten zijn er meer Stellingonderdelen in de gemeente Haarlemmermeer gelegen.

Minder bekend zijn Fort de Liede en Fort bij Heemstede te Cruquius. Beide forten zijn onderdeel van een voorloper van de Stelling van Amsterdam, ook wel de Posten van Kraijenhoff genoemd. Ook de voormalige forten aan het Nieuwe Meer en Schiphol waren onderdeel van deze voorloper. Daarnaast zijn er diverse andere Stellingonderdelen langs en op de dijk te vinden, zoals sluizen en (neven)batterijen.

Groene ruggengraat

De Geniedijk heeft nog steeds een strategische ligging, niet meer voor militaire doeleinden, maar tegenwoordig voor recreatief gebruik en als ecologische verbinding. De Geniedijk vormt namelijk een groen lint in het stedelijk gebied van Hoofddorp en is een drukke fiets- en wandelverbinding. Het fietspad verbindt de aanliggende wijken en kernen, groen- en recreatiegebieden en vormt een oase van rust.

De fietsroute loopt afwisselend aan noordzijde, zuidzijde en over de kruin van de dijk. Te midden van schapen en koeien, fietsen en wandelen vele inwoners van Haarlemmermeer en daarbuiten. Daarnaast is de Geniedijk ook een belangrijke ecologische verbinding. De dijk biedt plaats aan verschillende planten, vogels en kleine zoogdieren. Het is een belangrijke trekroute voor dieren, waaronder vlinders en vleermuizen door Hoofddorp. Ook planten verspreiden zich makkelijk via de Geniedijk.

Geniepark

Geniepark

Tussen station Hoofddorp en de Ringvaart ligt het oostelijk deel van de Geniedijk. Deze dijk is, als onderdeel van de Stelling van Amsterdam, door UNESCO benoemd tot werelderfgoed. Rondom dit oostelijk deel van de Geniedijk ligt het Geniepark, dat de komende jaren nog verder wordt uitgebreid, vooral over de A4. Dit nieuwe groene hart biedt ruimte aan cultuur, recreatie en ontspanning te midden van bedrijvigheid.

In 2015 zijn er in het Geniepark, tussen de Rijnlanderweg en de A4, 260 fruitbomen geplant. In de fruitbomenweide mag iedereen fruit plukken of oprapen. Er staan bomen waar appels, pruimen, walnoten, mispels en meidoorns aan groeien. Stadsherstel Amsterdam heeft de Batterij aan de Sloterweg (kruising Rijnlanderweg) hersteld, en ook de oude munitiebunkers en kazematten van de Stelling van Amsterdam op de Geniedijk. Vanaf juli 2018 is deze plek een creatieve broedplaats geworden met ateliers voor kunstenaars. De naam voor deze inspirerende en creatieve werk- en ontmoetingsplek voor kunstenaars, publiek en bedrijfsleven is GinDS, ofwel Geniedijk in De Stelling. In de Batterij aan den Sloterweg zijn regelmatig openbare exposities te bezoeken.