Programma Duurzaam 2015-2018

Haarlemmermeer zet daarom al jaren in op de transitie van een lineaire wegwerp-economie naar de circulaire hergebruik-economie. Om dit te bereiken moeten we een nieuwe economie creëren, waarbij sprake is van sluitende kringlopen op het gebied van grondstof, energie en water. Deze drie thema’s en versterking van onze kennisinfrastructuur vormen de basis waarop de gemeente naar de toekomst van haar samenleving kijkt. Het Programma Duurzaam 2015-2018, “Haarlemmermeer naar een Circulaire Samenleving” is de basis daarvoor en geeft aan hoe stapsgewijs aan de transitie van het lineaire ‘nu’ naar een circulaire toekomst wordt toegewerkt.

Circulaire Proeftuin

Haarlemmermeer kenmerkt zich door de 26 grote en kleine kernen, een groot areaal landelijk gebied, een fors aantal rijks- en provinciale wegen, bijna 10.000 lokale, regionale en internationale bedrijven en natuurlijk de aanwezigheid van Schiphol. De dynamiek, de ruimte voor recreatie, toerisme, innovatie en ondernemerschap maken Haarlemmermeer bij uitstek geschikt om een circulaire proeftuin te worden.

Circulaire Samenleving

Met de circulaire samenleving streeft de gemeente Haarlemmermeer naar een optimale kwaliteit van leven, werken, wonen en leren en het versterken van de concurrentiekracht. Hiervoor zijn nieuwe en innovatieve invalshoeken nodig, zowel op bestuurlijk als op economisch gebied. Het bouwen aan een circulaire samenleving (en dus economie) vraagt daarnaast om samenwerking op diverse niveaus en terreinen. De gemeente Haarlemmermeer werkt daarom nauw samen met bedrijfsleven, met de partners in de Metropoolregio Amsterdam en de Amsterdam Economic Board en met kennisinstituten als de Arizona State University. Daarnaast is Haarlemmermeer als eerste Nederlandse gemeente lid geworden van het platform Circular Economy 100 van de Ellen MacArthur Foundation. In dit platform zijn internationale toonaangevende bedrijven en overheden verenigd om de omslag (transitie) naar een circulaire economie te versnellen. Doel van Haarlemmermeer is om dé circulaire Hotspot van Nederland te worden en te blijven.

Wethouder John Nederstigt liep mee met Climate Miles

In de opmaat naar de Klimaattop in Parijs werden de Climate Miles gelopen, waarmee aandacht werd gevraagd voor de klimaatverandering. Wethouder John Nederstigt werd met andere gasten tijdens de wandeling geïnterviewd. Aan bod komt onder andere de gemeentelijke financiering en mobiliteit. Bekijk de uitzending van de NPO2.

Climate Walkshow

Marjan Minnesma (directeur Urgenda) interviewde John Nederstigt tijdens de Climate Walkshow over het participatiefonds Meermaker opgericht door de gemeente, met als doel om duurzaamheid in de polder te versnellen en op te schalen. Ook andere duurzame ontwikkelingen in Haarlemmermeer kwamen aan bod.

1852 Lezing en uitreiking Cruquius Penning

Watergezant Henk Ovink hield op 25 januari 2016 als watergezant van de Nederlandse regering de eerste 1852 Lezing van de gemeente Haarlemmermeer. Hiermee wisselt Haarlemmermeer kennis uit en biedt pioniers op het gebied van de circulaire economie een podium. Ook werd de eerste Cruquius Penning uitgereikt aan Pallas Agterberg, een nieuwe onderscheiding waarmee Haarlemmermeer jaarlijks een pionier op het gebied van de circulaire samenleving in de schijnwerper zet. Pallas Agterberg is directeur Strategie van netwerkbeheerder Alliander en kreeg de penning vanwege haar innovatieve denk- en werkwijze. Voorafgaand aan de 1852 Lezing verzorgde BNR Duurzaam een radio-uitzending, waarbij wethouder John Nederstigt pleitte voor regelgeving die rekening houdt met innovaties in plaats van regelgeving die gericht is op de huidige situatie.