Gifted Minds International School (GMIS) 
Oppaallaan 1190-1196 
2132 LN Hoofddorp
+31 (0)23 888 88 74
www.gmischool.nl

Optimist International School
Waddenweg 87
2134 XL Hoofddorp
+(31) 23 561 9187
www.optimist-international-school.nl

Amsterdam International Community School
Prinses Irenestraat 59-61 
1077 WV Amsterdam
+31 (0)20 577 12 40 
www.aics.espritscholen.nl

British School of Amsterdam
Nursery & Infant School 
Anthonie van Dijckstraat 1
1077 ME Amsterdam

Lower Junior School
Jan van Eijckstraat 21
1077 LG Amsterdam

Upper School
Fred. Roeskestraat 94A
1076 ED Amsterdam  

+31 (0)20 679 7840   
www.britams.nl

International School Amsterdam
Sportlaan 45
1185 TB Amstelveen
+31 (0)20 347 1111    
www.isa.nl

Annexe du Lycée Français Vincent van Gogh
Rustenburgerstraat 246, 1073 GK Amsterdam
+31 (0)20 644 6507        
www.lyceevangogh.nl

The Japanese School of Amsterdam
Karel Klinkenbergstraat 137
1061 AL Amsterdam
+31 (0)20 611 8136       
www.jsa.nl